Jury-uitspraak Apple vs. Samsung: een haastklus.

Door: Marc Wielaert op 28 augustus 2012. Onderwerp: Apple, Samsung 
Tags: , , ,
Home  

Onlangs werd de wereld – inmiddels al wat minder gevoelig voor de opeenstapeling van rechtszaken tussen Apple en Samsung – opgeschrikt door de uitspraak in de waarschijnlijk meest besproken rechtszaak in Californië, die onder leiding van rechter Lucy Koh (foto).

De jury bepaalde dat Samsung een aantal producten van Apple schaamteloos had gekopieerd en besloot tot een boete van ruim 1 miljard dollar. Maar die jury had daar minder dan drie volledige werkdagen voor nodig, en dat wekt inmiddels meer dan verwondering.

Zelf was ik (als ik Amerikaan was) absoluut niet in aanmerking gekomen om zitting te nemen in deze jury, omdat ik eerder al uitgebreid geschreven heb hoe ik over de claims van Apple en Samsung denk. En  mocht dat artikel me nog vergeven worden was deze er nog. Daarbij schreef ik onder andere dat de Galaxy Tab op de iPad lijkt als een wesp op een bij, of een kameel op een dromedaris: zeker, er zijn veel overeenkomsten, maar ook essentiële verschillen. Apple heeft de tablet bovendien niet zelf uitgevonden, en ik heb al eerder geschreven hoe het bedrijf ook wat de iPhone betreft schatplichtig is aan tal van innovaties van andere producenten. Ik ben dus niet onpartijdig.

Maar de uitspraak van de Amerikaanse jury heeft me niet alleen verbijsterd vanwege de hoogte van de boete. Het is vooral de onwaarschijnlijke snelheid waarmee de jury zich van zijn taak gekweten heeft, die inmiddels ook bij tal van Amerikaanse experts tot grote verwondering heeft geleid. Dat staat in een lezenswaardig blog op Groklaw.net, dat  zich deels baseert op het live blog tijdens de uitspraak van het gezaghebbende techblog The Verge. Hieronder een samenvatting van het artikel op Groklaw.net.

De jury heeft geoordeeld dat Samsung met de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Apple. Niettemin werd Apple door dezelfde jury vanwege de Galaxy Tab 10.1 aanvankelijk een schadevergoeding van 2 miljoen toegekend. Een blunder die later rechtgezet moest worden, en die aangeeft hoe zorgvuldig de jury blijkbaar gehandeld heeft.

De voorzitter van de jury heeft een vertegenwoordiger van het hof bovendien gezegd, dat de jury de uitspraak kon doen zonder de instructies van de rechtbank te lezen. Meerdere juristen hebben hun verbazing uitgesproken over het feit dat het ze zelf  zeker drie dagen zou kosten om al die instructies te doorgronden – deze jury had aan minder dan drie volledige dagen voldoende om zelfs tot een uitspraak in deze complexe zaak te komen.

Dezelfde juryvoorzitter wordt door Reuters gequote: We wanted to make sure the message we sent was not just a slap on the wrist,” Hogan said. “We wanted to make sure it was sufficiently high to be painful, but not unreasonable”. De jury wilde dus geen tikje uitdelen, maar zeker weten dat het pijnlijk zou zijn voor Samsung, maar “niet onredelijk”.

In het blog wordt aangetekend dat áls de jury de moeite had genomen om alle 109 (!) pagina’s van de rechtbankinstructie te lezen (de link is een PDF file), de jury had geweten dat het er niet om zou gaan om de overtreder te straffen, maar de gedupeerde te compenseren voor aantoonbaar geleden verliezen. (“The amount of those damages must be adequate to compensate the patent holder for the infringement. A damages award should put the patent holder in approximately the financial position it would have been in had the infringement not occurred, but in no event may the damages award be less than a reasonable royalty. You should keep in mind that the damages you award are meant to compensate the patent holder and not to punish an infringer.”)

Een andere rechtskundige, advocaat en professor Michael Risch, wordt gequote over een merkwaardige inconsistentie. Terwijl de Galaxy Tab aan veroordeling ontsnapt – terwijl die volgens Risch toch erg op de iPad lijkt – wordt over de Samsung Epic 4G (zie de afbeelding onder) wel vastgesteld dat die inbreuk maakt op Apple’s design patent. Voor de veronderstelde patentschending van dit apparaat moet Samsung volgens de jury zelfs ruim 130 miljoen dollar betalen.

Quote Michael Risch: How did the Galaxy Tab escape design patent infringement? This was the only device to be preliminarily enjoined (on appeal no less), and yet it was the one of the few devices to be spared the sledgehammer. And, by the way, it looks an awful lot like an iPad. Yet the Epic 4G, a phone I own (uh oh, Apple’s coming after me) — which has a slide out keyboard, a curved top and bottom, 4 buttons on the bottom, the word Samsung printed across the top, buttons in different places (and I know this because I look in all the wrong places on my wife’s iTouch), a differently shaped speaker, a differently placed camera, etc. — that device infringes the iPhone design patents….

Er worden verder nog experts aangehaald die vinden dat je een lekenjury dergelijke zaken niet aan kan doen. Zoals Robin Feldman, IP (intellectual property, intellectueel eigendom) professor aan de Hastings Law School van de Universiteit van Californië: “deze zaak kan een jury niet aan. Er zijn meer dan honderd pagina’s instructies. Zoveel geef ik mijn studenten niet eens te lezen. Ze kunnen het allemaal niet bevatten”.  (“This case is unmanageable for a jury. There are more than 100 pages of jury instructions. I don’t give that much reading to my law students. They can’t possible digest it.”)

Tot zover de samenvatting van het eerder genoemde blog. Het lijkt evident dat er in deze uitspraak iets fundamenteel mis gegaan is. De jury – een verplichte, maar vaak tijdrovende en slecht betaalde klus in Amerika – heeft wellicht geen zin gehad zich een paar weken of zelfs maanden te verdiepen in deze uiterst ingewikkelde materie. Nogmaals de link naar de PDF met de volledige instructie voor de jury  – interessant om te zien hoe uitgebreid, gedetailleerd en complex deze instructie is.

Misschien mag het doorgronden daarvan dan ook ook niet verwacht worden van een willekeurig uit het Amerikaanse volk gekozen jury. Persoonlijk – maar ik ben geen jurist – heeft het me daarnaast verbaasd dat een jury zich niet alleen moet uitspreken of de gedaagde partij schuldig is of niet, maar direct ook gevraagd wordt de schadevergoeding te bepalen. Dat de jury die schadevergoeding zelf blijkbaar verwart met het opleggen van een straf is in dat opzicht des te pijnlijker.

Volgens tal van Amerikaanse juristen is er voor Samsung meer dan voldoende reden om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Het is dus nog lang geen einde oefening voor Samsung, maar het zal nog wel lang duren voordat het hoogste rechtscollege van de VS een definitieve uitspraak gedaan heeft. Het is de vraag of die uitspraak ooit de schade zal vergoeden die Samsung door dit naar het zich laat aanzien onzorgvuldig handelen van de jury is toegebracht. Apple aast inmiddels al op een verkoopverbod op acht Samsung toestellen in de VS.

Comments are closed.